زندگی و آثار امین‌الله حسین (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار «امین‌الله حسین» (کانون پرورش) (شنیداری)

 او از سوخته‌بالان فرهنگ ایران‌زمین است. مردی همیشه به‌یاد اصل. هنرمندی برای همیشه ایرانی که با دور افتادن حدود شصت سال از حوزه‌ی زبان فارسی و در احاطه‌ی محضِ زبان‌های روسی، آلمانی و فرانسه، «فارسی» را به‌خاطر دارد.

صدایش، حکایت کودکی‌اش و فارسی سخن‌گفتنش را پس از این‌همه سال بشنوید. فارسی یک ایرانی که هرگز رنگ وطنش را به‌درستی ندیده است.

امین‌الله حسین
به‌کوشش: ارسلان ساسانی
نوشته: فریدون مُعزی مُقدم
صدای: امین‌الله حسین
طرح روی جلد: هوشنگ محمدیان
نقاشی‌های داخل جلد: بهرام خائف
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

فایل شنیداری (دانلود)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone