مهر آفرین (نواب‌ صفا، پرویز یاحقی، الهه)

در اینجا ترانه‌ای می‌شنویم به‌نام «مهر آفرین» [. . .] آهنگ گوش‌نواز پرویز یاحقی، صدای خاطره‌انگیز الهه و شعر زیبای اسماعیل نواب صفا.

الهه، ترانهٔ مهر آفرین را در روز ۱۳ بهمن ماه ۲۵۱۹ شاهنشاهی [۱۳۳۹ خورشیدی] اجرا و ضبط کرده.
برگرفته از: صحبت گوینده در معرفی ترانه، پیش از پخش آن.

از «الهه» در این سایت:
ترانهٔ «لیلی منال» (پرویز وکیلی، جواد معروفی)

error: Content is protected !!