بنان: الهه ناز (صفحه ۳۳ دور)

بنان الهه ناز

با ورود نوارهای کاست برای ضبط و تکثیر موسیقی و صدا در نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه دوره‌ی تولید و تکثیر صفحه‌های گرامافون هم در ایران به پایان رسید. با این‌حال اما تولید صفحه‌های گرام در خارج از کشور چند سالی دیگر ادامه یافت. از جمله این مجموعه از ترانه‌های بنان که در لندن منتشر شد.

ادامه خواندن بنان: الهه ناز (صفحه ۳۳ دور)

error: Content is protected !!