عارف: یک بوسه می‌خوام، چند!؟

یک بوسه می‌خوام! چند؟
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: جمشید زندی
خواننده: عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone