مرضیه: فروغ تو

مرضیه فروغ تو

فروغ تو
شعر: رهی معیری
آهنگ: [انوشیروان] روحانی
خواننده: مرضیه

زیبایی، نور خدایی
در چَشم و دل من پیدایی
به خدا ندارم از غمت رهایی
تو بیا دگر ز من مکُن جدایی
ز وفا چو شمع و گل در آتشم من
مرو از کنارِ من به بی‌وفایی

همه شب ز مژگان ستاره‌بارم
که دهد فروغی به شامِ تارم

آه که به اشک و آه من نظر نداری
ز شب سیاه من خبر نداری
به خدا ندارم از غمت رهایی
تو بیا دگر ز من مکُن جدایی
ز وفا چو شمع و گل در آتشم من
مرو از کنارِ من به بی‌وفایی

آه که به اشک و آه من نظر نداری
ز شب سیاه من خبر نداری
به خدا ندارم از غمت رهایی
تو بیا دگر ز من مکُن جدایی
ز وفا چو شمع و گل در آتشم من
مرو از کنارِ من به بی‌وفایی

* * *
از «رهی معیری» در این سایت:

«رهی معیری» کاروان‌سالار ترانه‌سرایان سبک کلاسیک
«خزان عشق» رهی معیری (مجموعه ترانه‌ها)
امضاء کتاب «سایهٔ عمر» برای «نواب صفا»
خط، صدا و چند ترانه از «رهی معیری»

* * *

error: Content is protected !!