الهه: پیمان‌شکن

یپمان‌شکن
شعر: [هدایت‌الله] نیر سینا
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: الهه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone