منوچهر سخایی: دختر شالی‌کار

محمد نوری دختر شالی کار

دختر شالی‌کار
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: کامبیر مژدهی
خواننده: منوچهر سخایی

سحرگاهان از افق طلایی
سر می‌زند خورشید زرنگار
جوی سپید از دامن کوه و دشت
رو می‌نهد به سوی شالیزار

دختر شالی‌کار
سرمست و بی‌قرار
با پای برهنه
رقصد در شالی‌زار
بنشیند لب رود
با پای گل‌آلود
گونه‌اش ز سردی
شده سرخ و کبود

* * *
کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!