ویگن ـ مهتاب:‌ افسانهٔ‌ لیلی و مجنون (دو صدایی)

افسانهٔ لیلی و مجنون
شعر: جنتی‌عطایی
آهنگ: سلیمان اکبری
خوانندگان: ویگن ـ مهتاب

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone