گوگوش: دریای انتظار

گوگوش دریای انتظار

دریای انتظار
شعر: محمدعلی شیرازی | خواننده: گوگوش
بر آهنگ: Harlekin – Siw Malmkvist

شن‌های ساحلی، کلبه‌های گلیچشمانِ باز صدف، موجی که تن پوشیده با تور کفهر یک در این دریا چون دلِ عاشقم انتظار تو را داردبر لبهای قایقرانانِ نغمه‌خوان
خاموشی کرده آشیان، بی‌ تو جانابازآ، بازآ با طنین آواز خود،
با فسون و با ناز خودبار دیگر بلرزان قلبِ دریا را
بر روی موج آب، نیلوفر رفته خواببر چشمان خوابِ او، بر شام من یک بار دیگر بتاببازآ، بازآ، باز‌آ چون دل عاشقم انتظار تو را دارد

* * *
نمونه‌ٔ فارسی شده‌ی ترانه‌های مشهور

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!