گوگوش: قصه‌ٔ وفا

قصهٔ وفا
شعر: [ایرج] جنتی عطایی
آهنگ: [پرویز مقصدی]
خواننده: گوگوش