ضیاء: اشک قایقران

اشک قایقران
شعر و آهنگ: ضیاء
خواننده: ضیاء

ای قایقران به کجا می‌روی (نگاهنگ)

* * *