ضیاء: اشک قایقران (اولین ترانه)

ضیا اشک قایقران

اشک قایقران
شعر و آهنگ: ضیاء
خواننده: ضیاء

ـ ای قایقران! به کجا می روی؟
به قلب دریا چرا می‌روی؟
هر نیمه‌شب توی دریا چرا
گریان چرا؟ بی‌نوا می‌روی؟

ـ «دخترم را دریا ربوده
در میان دریا غنوده، می‌روم تا گریه کُنم
می‌روم تا میانِ دریا بیابم دختر پری را، از برایش شکوه کنم
گویمش: «بی‌قرارم، بی‌امیدم، تنهای تنها
دخترم گشته گم، در میان موج دریا»

* * *
ای قایقران به کجا می‌روی (نگاهنگ)

* * *

error: Content is protected !!