کیوان: به تو مادر

به تو مادر
شعر:‌ مصطفی افشاروند
آهنگ: مصطفی افشاروند
خواننده: کیوان

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone