الهه: کعبهٔ دلها

کعبهٔ‌ دلها
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: الهه

حکایت ترانهٔ «کعبهٔ دلها» به روایت «بیژن ترقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone