منوچهر سخایی: افسانه شب

افسانه شب
شعر: کریم فکور
آهنگ: سورن
خواننده: منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از منوچهر سخایی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone