ویگن: داغ بوسه (ترانه فیلم)

ویگن داغ بوسه

داغ بوسه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سورن [الکساندر مایلیان]
خواننده: ویگن
ترانه فیلم: آتش و خاکستر

ادامه خواندن ویگن: داغ بوسه (ترانه فیلم)