«فروغ فرخزاد» نام دبستان روستای «آهو»

«آهو» نام روستایی در پنج کیلومتری شمال «آشتیان» در استان مرکزی است که از شمال به «تفرش» می‌رسد. قنات‌های آب روان دارد و اینطور که می‌گویند در ایام ماضی نیز دشت‌های سرسبزش مرتع آهوان بوده است. در روزگاری نه چندان دور اما از قرار در این روستا دبستانی هم به نام «فروغ فرخزاد» وجود داشته است. سند آن، همین اطلاعیه‌ی «دفتر امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» در خطاب به «سرکار سرهنگ محمد فرخزاد» در ششم شهریور ماه سال ۱۳۵۰. (پدر فروغ،‌ نظامی و متولد تفرش بود.)

در سالهای حکومت پیشین، در انتخاب نام برای مراکز آموزشی نام شاعران را هم بر دبستان و دبیرستانها نیز می‌گذاشتند. بیشتر شاعران متقدم و مرد، مثل رودکی، نظامی، سعدی و البته فردوسی ـ فخر زبان فارسی ـ که مصراع «توانا بود هر که دانا بود» از سروده‌های او گوشه‌ی راست تابلوی همه مدارس دیده می‌شد. از شاعران زن تا آنجا که من یادم می‌آید فقط «پروین اعتصامی» بود.

حالا این‌که در آن‌سالها مسئولین به این ایده رسیده‌اند اسم دبستانی را ـ گیریم که در روستای پرتی به نام آهو در پایین‌دست تفرش ـ «فروغ فرخزاد» بگذارند؛ شاید نوعی نوآوری و بهرحال گشایش این باب بوده تا در کنار نام شاعران متقدم و متاخر سهمی هم برای شاعران معاصرتر قائل شوند.

باری، از خوانندگان سایت پرند و این حکایت باقی، کسی هست آیا که در دبستان «فروغ فرخزاد» تحصیل کرده باشد،‌ یا کسی را می‌شناسید که این دبستان را دیده و یادش باشد!؟

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone