رویا: فریب (گلهای رنگارنگ ۴۲۲)

فریب
گلهای رنگارنگ ۴۲۲
شعر: رهی معیری
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: رویا