سوسن: نفرین

نفرین
شعر: محمد علیزاده
آهنگ:‌ علی نوعدوست
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *