سوسن: عهدیه:‌ قلش ده، ولش ده! (ترانه فیلم)

قلش ده، ولش ده
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک [افشار]
خوانندگان: سوسن ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: شهر آشوب

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!