حمید قنبری ـ احمد مشکین: پدر جان

پدر جان
شعر: ؟
آهنگ: عطاالله خرم
خوانندگان: حمید قنبری، اکبر مشکین

شعرهای کودکان و فکاهی با آهنگ ترانه‌های مشهور ایرانی

* * *

error: Content is protected !!