عهدیه: شهزاده رؤیاها (ترانه فیلم)

شهزاده رؤیاها
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: عهدیه
ترانهٔ فیلم: دالاهو

ترانهٔ «شهزاده رؤیاها» (مجموعه ترانه‌ها)

* * *