جلال همتی:‌ راک کُردی

راک کُردی
شعر و آهنگ: [جلال] همتی
خواننده: [جلال] همتی

error: Content is protected !!