ایرج ـ عهدیه: شکوفه‌ی عشق (دو صدایی)

ایرج عهدیه شکوفه عشق

شکوفهٔ عشق
شاعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: بهشت دور نیست

روی جلد این صفحه را در اینجا ببنید

* * *

error: Content is protected !!