ایرج ـ عهدیه: تو را می‌پرستم (ترانه فیلم)

تو را می‌پرستم
شعر: حعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: ایرج و عهدیه
ترانه فیلم: شکو ه جوانمردی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!