نام «مریم» در ترانه‌های ایرانی

مریم، یکی از نامهایی است که به زبان‌های مختلف با شکل و گویشی متفاوت در سراسر جهان شناخته شده است. [ماریام، میریام، ماریا، ماری] در ریشه‌یابی این نام به زبان مصر باستان می‌رسیم. یا از MRY به معنای محبوب، معشوق، یا Meri-Amun به معنای «محبوب خدای آمون» است.

شناخته‌ترین شخصیت با نام «مریم» برای همگان اما مادر «عیسی» پیامبر مسیحیان است. در قرآن نیز سوره‌ٔ «مریم» در اشاره به اوست؛ و در کتاب عهد عقتق نام خواهر بزرگتر از «موسی» و هارون،‌ «میریام» است. در واقع می‌شود گفت نام «مریم» یکی دیگر از نقاط مشترک در ادیان ابراهیمی (اسلام، مسیحیت، یهودیت) است.

در ایران انتخاب نام «مریم» به عنوان نامی دخترانه (و نه لزوما چون نام مادر عیسی یا خواهر موسی بوده) پیشینه‌ای کهن دارد. عده‌ای این نام را با نظر به گلی به همین اسم [گل مریم] بر دختران خود می‌گذارند.

ترانه‌هایی که به زبان فارسی برای «مریم» خوانده شده است نشان از محبوبیت این نام در نزد خانواده‌های ایرانی دارد. مجموعه‌ای از این ترانه‌ها را در جعبه موسیقی این صفحه بشنوید. شما هم اگر ترانه‌ای از ایندست می‌شناسید، معرفی کنید تا به این مجموعه اضافه کنم

مجموعه ترانه‌های نام «لیلا»
مجموعه ترانه‌های نام «مریم»
مجموعه ترانه‌های نام «نازی»
مجموعه‌ای از نام‌ دختران در ترانه‌ها

مجموعه ترانه‌های «زهره» (بازخوانی)
مجموعه ترانه‌های «گلنار» (بازخوانی)

error: Content is protected !!