نام «نازی» در ترانه‌های ایرانی

«نازی» نام دخترانه‌ و ایرانی‌ست که اگر با نظر به «گل ناز» انتخاب نشده باشد، مخفف نام‌هایی چون «نازنین»، «نازلی»، «نازیلا» . . . و یا اسامی ترکیبی «ناز گل»، «ناز آفرین» و از ایندست است.

مجموعه‌ای از ترانه‌های خطاب به «نازی» را در جعبه موسیقی این صفحه بشنوید. شما هم اگر ترانه‌ای از ایندست می‌شناسید، معرفی کنید تا به این مجموعه اضافه کنم.

مجموعه ترانه‌های نام «لیلا»
مجموعه ترانه‌های نام «مریم»
مجموعه ترانه‌های نام «نازی»
مجموعه‌ای از نام‌ دختران در ترانه‌ها

مجموعه ترانه‌های «زهره» (بازخوانی)
مجموعه ترانه‌های «گلنار» (بازخوانی)

error: Content is protected !!