عباس مهرپویا: مرگ قو

مرگ قو
شعر: مهدی حمیدی شیرازی
آهنگ: عباس مهرپویا
ارکستر: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو» و مجموعه‌ای از بازخوانی این ترانه

* * *
روی جلد این صفحه را در اینجا ببنید!

* * *