رامش: دست روی دست گذاشتن

دست روی دست گذاشتن
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده:‌ رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!