گیتی: عشق اول و آخر

عشق اول و آخر
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: گیتی پاشایی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!