رامش: جانم لی‌لی

جانم لی‌لی
شعر:‌ خاقانی (افغانی)
آهنگ: جلیل زولاند
خواننده: رامش

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!