الهه: بنگ بنگ!

الهه بنگ بنگ

بنگ بنگ!
کلام: کریم فکور / خواننده: الهه
بر آهنگ ترانه: Bang Bang – Sonny Bono and Cher

بنگ بنگ!
شعر: کریم فکور
آهنگ: Sonny Bono
خواننده: الهه

چه گویم زان عهد شیرین،‌ خاطرات کودکی
بازی تیراندازی با سلاح موشکی
بنگ‌ بنگ! با این صدا، بنگ بنگ! تیر از هوا
بنگ بنگ! می‌شد رها، بنگ بنگ! در عالم خیال

من کودکی شیطان بودم، تو هم شاد و بی‌پروا
وقت بازی می‌گرفتی نشانه قلب مرا
بنگ‌ بنگ! با این صدا، بنگ بنگ! تیر از هوا
بنگ بنگ! می‌شد رها، بنگ بنگ! می‌دیدمت خوشحال

دارم از گذشته‌ها
خاطره‌ای جانفزا

گذشت آن دوران شیرین، دگرگون شد آن زمان
آورد تو را به یادم این صدایی از کودکان
بنگ‌ بنگ! با این صدا، بنگ بنگ! تیر از هوا
بنگ بنگ! می‌شد رها، بنگ بنگ! در عالم خیال

تو رفتی و من مانده‌ام اکنون ز شادی جدا
از آن زمان در گوش من باشد هنوز این صدا
بنگ‌ بنگ! با این صدا، بنگ بنگ! تیر از هوا
بنگ بنگ! می‌شد رها، بنگ بنگ! می‌دیدمت خوشحال

دارم از گذشته‌ها
خاطره‌ای جانفزا

* * *
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!