ویگن: لالایی

لالایی
شعر: کارو
آهنگ: ویگن
خواننده: ویگن

«لالایی» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *