ویگن: لالایی

ویگن لالایی

لالا، لالا، لالایی
لالا، لالا، لالایی

ببار ای نم‌نمِ باران،
زمینِ خُشک را تَر کُن
سرودِ زندگی سَر کُن
دلم تنگه، دلم تنگه
سرودِ زندگی سَر کُن
دلم تنگه، دلم تنگه

بخواب!
بخواب ای دخترِ نازم
به روی سینه‌ی بازم
که همچونِ سینه‌ی سازم
همه‌ش سنگه، همش سنگه
که همچونِ سینه‌ی سازم
همه‌ش سنگه، همش سنگه

لالا، لالا، لالایی
لالا، لالا، لالایی

لالایی کُن مُرغکِ من، دنیا فسانه است
هر ناله‌ی شبگیر این گیتارِ محزون
اشکِ هزاران مُرغکِ بی‌آشیانه است

لالا، لالا، لالایی
لالا، لالا، لالایی

* * *
«لالایی» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!