پوران: اشکم دونه دونه

پوران اشکم دونه دونه

اشکم دونه دونه
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران

اشکم دونه دونه،
از دیده روونه، دل کرده بهونه،
ای خدا دیده و دل هر دو تا خونه
دل من هنوز جوونه، نکُنه تنها بمونه
توی این عهد و زمونه

هر دونه‌ی اشکی بر رُخ بنشینه
از شاخه جوونی یک غُنچه بچینه

اشکم دونه دونه،
از دیده روونه، دل کرده بهونه،
ای خدا دیده و دل هر دو تا خونه
دل من هنوز جوونه، نکُنه تنها بمونه
توی این عهد و زمونه

ای دل گله کم کُن که پرستار نداری
از شِکوه حذر کُن که خریدار نداری
هر دونه اشکی بر رخ بنشینه
از شاخه جوونی یک غنچه بچینه
هر دونه‌ی اشکی بر رُخ بنشینه
از شاخه جوونی یک غنچه بچینه

اشکم دونه دونه،
از دیده روونه، دل کرده بهونه،
ای خدا دیده و دل هر دو تا خونه
دل من هنوز جوونه، نکُنه تنها بمونه
توی این عهد و زمونه

* * *
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!