عارف: بی تو غمگینم

بی‌ تو غمگینم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: عارف