منوچهر سخایی: می‌روم

منوچهر سخایی می روم

می‌روم
شعر: کریم فکور
تنظیم آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: منوچهر سخایی

از کوی تو با چشم تَر
رفتم دگر رفتم دگر
تا شود مهرت افزون
رفتم از کوی تو
رفتم ای آن که باشد
چشم من سوی تو
تا پریشان نمانی
قدر عشقم ندانی
می‌روم از کویت می‌روم
گرچه از تو زمانی
دیده‌ام مهربانی
از تو دگر جدا می‌شوم
می‌روم چون شکستی عهد آشنایی
عهد دیگر ببندم گر به سویم آیی
بس جفا از تو دیدم
طعنه‌ها بس شنیدم
دلم شد پریشان چون مویت
تا کُنی بر من ای جان
مهر خود را نمایان
می‌روم خسته‌دل از کویت

* * *
یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *

error: Content is protected !!