پوران: جام شراب (ترانه فیلم)

جام شراب
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران
ترانه فیلم:‌ لوطی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)

* * *