پوران: ای خدای مهربان (ترانه فیلم)

ای خدای مهربان
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: بارگاه شیطان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!