عارف: پشیمونی (ترانه فیلم)

پشیمونی
شعر: امان منطقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: آبنبات چوبی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!