رامش: تو را نمی‌بخشم

تو را نمی‌بخشم
شعر: [کریم] فکور
خواننده: رامش

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!