رامش: لالهٔ تنها

لالهٔ تنها
شعر: کریم فکور
آهنگ: [فریدون] ناصری
خواننده: رامش