گوگوش: نامهٔ جدایی

نامهٔ جدایی
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: گوگوش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone