رامش: زلفامو ببین! (ترانه‌ی فیلم)

زلفامو ببین!
خواننده: رامش
ترانه فیلم: روسپی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!