عارف: تا بهار دیگر

تا بهار دیگر
شعر: شاه‌زیدی
آهنگ: ناصر خدیوی
خواننده: عارف

error: Content is protected !!