عارف: ساقی (ترانه فیلم)

ساقی
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: جمشید شیبانی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: ساقی

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

error: Content is protected !!