الهه: جمیله یکه‌سوار

جمیله یکه‌سوار
خواننده: الهه

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *