عارف: پل‌های شکسته

پل‌های شکسته
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ:‌ جمشید زندی
خواننده: عارف