عارف: هر کی خوشگله نامهربونه (ترانهٔ فیلم)

هر کی خوشگله، نامهربونه!
شعر: علیرضا طبایی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: عارف
ترانه فیلم: تنها و گلها

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *