عارف: مبخشا

عارف مبخشا

مبخشا
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: افشین [مقراضی]
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!