عباس مهرپویا: افسانه‌ی عشق

عباس مهرپویا افسانه عشق

افسانهٔ عشق
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: کامبیز مژدهی
تنظیم آهنگ: الوارو سباستیان
خواننده: عباس مهرپویا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *
از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *