ستار: شب و دیوار

شب و دیوار
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: ستار